2 มิถุนายน 2552

ต้นศรีมหาโพธิ์

ต้นอานันทโพธิ์ ต้นโพธิ์ซึ่งชาวพุทธนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองรองจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา


ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวัดเชตวันมหาวิหาร
ต้นศรีมหาโพธิ์

สถานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์นี้ พระแท่นวัชรอาสน์ อาสนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับขณะบรรลุธรรมสูงสุดใต้ต้นศรีมหาโพธิ์

ต้นพระศรีมหาโพธิ ปัจจุบันเป็นต้นที่ 4

ต้นที่ 1 ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นมีอายุเพียง 276 ปีก็ตายไปเพราะฝีมือมเหสีองค์ที่ 4 ของพระเจ้าอโศกเพราะอิจฉาพระเจ้าอโศกที่มาเลื่อมใสมาก จึงเอายาพิษและน้ำร้อนราดต้นจนตาย

ต้นที่ 2 พระเจ้าอโศกทรงเศร้าพระทัยยิ่งนักจึงนำน้ำนมโคมารดบริเวณนั้นจนมีหน่องอกขึ้นมาแทน มีอายุประมาณ 781-891 ปีก็ถูกทำลายลงด้วยฝีมือกษัตริย์เบงกอลที่ยกทัพมาเพราะเกลียดศาสนาพุทธยิ่งนัก

ต้นที่ 3 พระเจ้าปูรณวรมา ทรงทอดพระเนตรเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ถูกทำลาย จึงใช้น้ำนมโครดบริเวณนั้นเช่นกัน จนเกิดหน่อขึ้นมา มีอายุประมาณ 1258-1278 ปี ก็ถูกพายุพัดล้มลง

ต้นที่ 4 คือต้นปัจจุบัน ปลูกโดยท่านเซอร์คันนิ่งแฮม นักโบราณคดีชาวอังกฤษที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก โดยนำหน่อที่แตกจากต้นที่ 3 มีอายุถึงปัจจุบัน 126 ปี จากประวัติจะเห็นว่าต้นโพธิ์ทุกต้นสืบมาจากต้นที่ 1 นอกจากนั้นเมื่อพระเจ้าอโศกส่งสมณฑูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น 9 สาย ทุกสายได้นำหน่อจากต้นที่ 1 ไปด้วย ทราบว่าต้นที่อายุยืนที่สุดอยู่ที่ประเทศศรีลังกา อายุประมาณ 2300 กว่าปี


ต้นศรีมหาโพธิ์ ที่เมือง Anuradhapura ที่ประเทศศรีลังกา

อ้างอิงจากวิกิพีเดีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น